Vprašanja in odgovori

1. Zakaj se je zmanjšala vidljivost v peskalni kabini?

 • Preverite steklo na peskalni kabini, po potrebi zamenjajte z novim.
 • Preveri zamašenost filter vložkov, spihajte vložke in jih po potrebi zamenjajte.
 • Preverite zamašenost cevi med kabino in ciklonom.
 • Preverite, če je poškodovana sesalna cev med kabino in filtrom, v primeru poškodbe zamenjajte z novo.
 • Preveč iztrošen peskalni medij zmanjša vidljivost peskanja, po potrebi zamenjajte peskalni medij z novim.

2. Zakaj se je nenadno povečala poraba peskalnega medija?

 • Preverite tlak peskanja, v primeru peskanja z višjim tlakom se peskalni medij hitreje drobi v prah.
 • Preverite tesnjenje med ciklonom in zalogovniku na peskalniku , po potrebi zamenjajte tesnilo.
 • Preverite za morebitne poškodbe na ciklonu zaradi obrabljenosti, ”luknja” v ciklonu povzroči motnje v separaciji peskalnega medija, posledično gre še dober peskalni medij v posodo za prah.

3. Zakaj skozi šobo za peskanje piha samo zrak?

 • Preverite količino peskalnega medija v peskalniku, po potrebi dodajte.
 • Preverite doziranje peskalnega medija, po potrebi nekoliko odprite spodnji ventil za doziranje.
 • Preverite dozirni ventil, občasno se pojavi, da zaide kakšen tujek v ventil in tako prepreči doziranje peskalnega medija.
 • Včasih težavo rešimo že, če ventil odpremo do konca, toliko da tujek porine naprej, v nasprotnem primeru je potrebno demontirati in očistiti dozirni ventil.

4. Zakaj prihaja do neenakomernega peskanja, snop deluje v presledkih?

 • Preverite oz. nastavite dozirni ventil, preveč odprt dozirni ventil povzroča pulzen snop peskanja.
 • Preveč iztrošeni peskalni medij, povzroča neenakomerno peskanje.
 • Prevelika vlaga v peskalnem mediju ali komprimiranem zraku lahko maši dozirni ventil in povzroča neenakomerno peskanje.
 • Preverite če pravilno deluje sušilec kompremiranega zraka oz. če je peskalni medij dovolj suh.
 • V primeru uporabe finega peskalnega medija, je potrebno zgornji kroglični ventil, kateri se nahaja ob strani peskalnika, nekoliko pripreti.
 • S tem povečamo tlak v zalogovniku in izboljšamo doziranje ne tako sipkega peskalnega medija.

5. Zakaj se je zmanjšala učinkovitost peskanja?

 • Največkrat se težava pojavi zaradi preveč obrabljenega peskalnega medija, s časoma se medij zdrobi v prah, posledično se zmanjša efektivnost peskanja. Potrebno je zamenjati peskalni medij z novim.
 • Nenadni padec tlaka zmanjša efektivnost peskanja, preverite če imate pravilno nastavljen tlak peskanja.
 • Preverite obrabljenost peskalne cevi in šobe. V primeru poškodbe, zrak uhaja skozi nastalo luknjo, kar zmanjša tlak peskanja.
 • Preverite oz. nastavite dozirni ventil, premalo odprt dozirni ventil upočasni hitrost peskanja.

6. Zakaj skozi peskalno šobo ne prihaja peskalni medij ali zrak?

 • Preverite delovanje varnostnih stikal na vratih kabine, vrata morajo biti vedno dovolj zaprta.
 • Preverite zamašenost peskalne šobe. Včasih se zgodi, da zaide tujek v peskalno šobo in prepreči delovanje peskanja. Odvijte šobo in odstranite morebitne tujke.
 • Preverite zamašenost peskalne cevi, preveliko doziranje peskalnega medija lahko privede do zamašitve cevi.
 • Cev je potrebno demontirati in ročno očistiti!

7. Zakaj uhaja prah skozi ventilator na filtru?

 • Ponavadi prihaja do tega zaradi slabega tesnjenja ali poškodbe na filter vložkih. Odstranite filter vložke in preverite morebitne poškodbe na vložku oz. tesnilu ter jih po potrebi zamenjajte.
 • Preverite če so filter vložki dovolj močno pritrjeni.

8. Zakaj me trese statična elektrika med samim peskanjem?

 • Preverite, da je kabina pravilno ozemljena.
 • Včasih je potrebno peskalno pištolo z žico dodatno povezati s kabino.