Čiščenje s tlakom 14 barov!

Najvišji tlak komprimiranega zraka v klasičnih inštalacijah v podjetjih je ponavadi 8 barov, zato za maksimalni izkoristek tehnologije čiščenja s suhim ledom uporabljamo lasten mobilni izvor komprimiranega zraka. Ta izvor nam omogoča dobavo prisilno osušenega in očiščenega komprimiranega zraka s tlakom 14 barov.

Le s prisilno osušenim in očiščenim komprimiranim zrakom lahko zagotavljamo nekontaminirane, očiščene površine!

Če se za čiščenje s suhim ledom uporablja komprimiran zrak, ki vsebuje vlago, se le ta prenaša na površino, ki lahko korodira!

Z najsodobnejšo opremo izvajamo najzahtevnejše odstranjevanje najtrdovratnejših oblog, brez poškodb ali kontaminacije osnovnih materialov.

Čiščenje s suhim ledom lahko izvedemo kjerkoli na terenu, z najvišjim tlakom komprimiranega zraka do 14 barov!