Čiščenje kaloriferjev s suhim snegom

Začeli ste z ogrevanjem vaših proizvodnih prostorov, vašim zaposlenim je pa še vedno hladno?

Glavni razlog za neučinkovito ogrevanje je trdovratna umazanija, ki se nabira na grelnih satovjih in tako omejuje pretočnost zraka skozi kalorifer.

Industrijsko okolje z nečistočami in obremenjenim ogrevalnim sistemom.
Primer industrijskega okolja z visoko prisotnostjo nečistoč in s tem obremenjenim ogrevalnim sistemom.

Kaloriferji oz. toplotni izmenjevalci so namreč dobra rešitev ogrevanja v prostorih kot so npr. industrijske hale, obrtne delavnice ali skladišča. Vendar da ohranijo svoje optimalne funkcije skozi vse kurilne sezone, jih je potrebno čistiti najmanj vsake 3 leta.

Primerjava pred in po čiščenju popolno zamaščenega satovja.
Čiščenje popolnoma zamaščenega satovja. Primerjava: pred čiščenjem (levo) in po čiščenju (desno).

Čiščenje grelnega satovja s suhim snegom je v tem primeru zelo pomembno, saj znatno pripomore k boljšemu izkoristku toplotne energije. S tem pa se tudi omogočijo varne delovne razmere, saj plasti nečistoč na grelnih telesih predstavljajo potencialno nevarnost za nastanek požara.

Prednosti čiščenja kaloriferjev s suhim snegom pred ostalimi tehnologijami:

  • demontaža toplotnih izmenjevalcev/kaloriferjev ni potrebna,
  • postopek je neabraziven, zato ne poškoduje grelnih reber,
  • ne povzroča dodatne umazanije v objektu, na opremi, v proizvodnji ali sekundarnih odpadkov (voda, čistila),
  • ne moti vašega proizvodnega procesa.
Čiščenje kaloriferja na lokaciji naročnika.
Utrinek čiščenja kaloriferja na lokaciji naročnika.

Čiščenje kaloriferjev/toplotnih izmenjevalcev s suhim snegom poteka na lokaciji naročnika z napravami, ki med svojim delovanjem suhi led spreminjajo v suhi sneg. Razlika med suhim ledom in suhim snegom je v sami velikosti medija. Suhi led v obliki peletov, granulacije 1.7 do 3 mm se uporablja za čiščenje najbolj trdovratne umazanije. Za čiščenje zahtevnejših in občutljivejših površin, pa uporabimo drobljeni suhi led oz. suhi sneg. Suhi sneg z granulacija od 0,2 do 1,6 mm, nam v našem primeru tako omogoča čiščenje globoko v režah satovja.

Shematski prikaz sistema čiščenja s suhim snegom.
Shematski prikaz sistema za čiščenje toplotnih izmenjevalnikov-kaloriferjev s suhim snegom.

Poleg kaloriferjev učinkovito čistimo tudi najobčutljivejše elemente kot so:

  • vse vrste toplotnih izmenjevalnikov
  • hladilni sistemi kompresorskih postaj
  • grelne enote z ventilatorji – “kaloriferji”
  • hladilni stolpi
  • grelne spirale/satovja, radiatorji
Očiščen kalorifer s potrdilom.
Očiščen kalorifer s potrdilom.

Svoje kaloriferje pa nam zaupajo tudi: