Čiščenje električnih grelcev

Velikokrat se zgodi, da se na grelna telesa prime veliko umazanije, sploh, če govorimo grelnikih zraka, granulatov in podobno, ali za vodni kamen, če govorimo o grelnih telesih, katerih medij gretja je voda.

Dejstva

Jugozahodni del Slovenije je področje, kjer je voda “najtrša”. To pomeni, da je v sami vodi največ “apnenca”. Le ta se odlaga po celotni instalaciji in razvodu. Najintenzivneje se odlaga na samih grelnih telesih ali po domače grelcih, kjer je temperatura nad 60°C. To je dokaj pogosto, saj navadno bojlerji niso pravilno dimenzionirani. In da dosežemo zadostno količino tople vode enostavno dvignemo temperaturo vode v bojlerju. S tem pa sprožimo pospešeno izločanje kamna na grelniku. Drugače je z grelci, kjer grejemo zrak ali katere druge medije. Tu se na grelcih zapeka sekundarna umazanija, ki pa prav tako znižuje izkoristek vložene energije.

Slabe strani oblog na grelcih

  • zmanjšan izkoristek grelca in posledično povečanje potrošnje energije
  • zmanjša se moč grelnika
  • čas gretja se poveča zaradi slabšega prenosa toplotne energije (obloga deluje kot izolator)
  • ker se energija na ogrevani medij ne prenaša dovolj kvalitetno in hitro, se temperatura grelcev veča, kar posledično pomeni hitrejšo okvaro grelca
  • zaradi pregrevanja obloge lahko pri grelnikih zraka pride tudi do požara, če se vžgejo obloge na samem grelcu

Pomen v praksi

Torej v praksi obloge grelnika pomenijo izgubo energije, časa in denarja. Že samo 1mm obloge vodnega kamna na električnem grelniku pomeni do 10% višjo porabo električne energije.

Čiščenje grelcev je navadno izredno težko in dolgotrajno. Navadno se čiščenje izvaja z raznimi kemičnimi preparati, pri grelnikih za sušenje granulata in podobno, čistimo fizično z gretjem. Pogosto pa prihaja tudi do neljubih dogodkov in morebiti med čiščenjem grelno telo poškodujemo do te mere, da ne deluje več- Lahko pa se zgodi, da kemični preparat poškoduje površino grelnika do te mere, da pride do električnega preboja grelnikove izolacije in grelnega medija ali ohišja.

Prednosti čiščenja s suhim ledom

  • čiščenje in peskanje s tlakom do 14 barov (navadno v industriji do 8 barov)
  • prisilno sušen zrak, ki se ga uporablja za peskanje oz. čiščenje s suhim ledom (izredno pomembno za občutljive dele, ki se čistijo in lahko zaradi stika z vodo oksidirajo ali celo rjavijo)
  • čiščenje s suhim ledom granulacije od 1,7mm do 16mm, oz. po potrebi tudi s suhim ledom manjših granulacij- za čiščenje posebno občutljivih materialov

Foto utrinek

Zaključek

Vsekakor je vredno razmisliti o čiščenju grelnih teles. Čiščenje s suhim ledom ne poškoduje grelnih teles, očiščena grelna telesa pa nam prinesejo prihranek energije in časa. Močnejša, kot so grelna telesa večji so prihranki. Torej, največji prihranki so lahko prav v industriji, kjer se navadno uporabljajo grelna telesa velikih moči, uporabno pa je seveda čiščenje s suhim ledom tudi povsod v gospodinjstvih, saj tudi tu najdemo veliko grelnih teles in na katerih se nabirajo obloge.